Λεωφ. Αμαλίας 38, Σύνταγμα, 105 58
2103225961
NYC Athens Campus: Λεωφ. Αμαλίας 38, Σύνταγμα
Τεχνική υποστήριξη: Τηλ.: 2103225961, email: it-ath@nyc.gr
NYC Thessaloniki Campus: Εγνατίας 138, Περιοχή Καμάρα
Τεχνική υποστήριξη: Τηλ.: 2310 889 879, email: it-thes@nyc.gr
email: info@nyc.gr, website: www.nyc.gr